Kabíny do OpenRails CZSK


 • Balík obsahuje verziu pre ČD 162 a 163 s displejom.
 • Kabína pre OpenRails CZ/SK v1.6 s LS90 a ARR. Je potrebné mať stiahnutý balík Pack X6X z tohoto webu.
 • Treba nainštalovať priložené FONTY pre správnu funkčnosť.
 • HLAVNE PREČÍTAŤ README V BALÍKU!!!!
 • Autor kabíny: Dodo
Cabview ČD 162/3 ORCZ
Size: 53.54 MB
Version: 1.0
Published: 7 augusta, 2022
 • Balík obsahuje verziu pre ZSSK 162 008! Prosím použiť skin z PackX6X
 • Kabína pre OpenRails CZ/SK v1.6 s MIRELOM a ARR. Je potrebné mať stiahnutý balík Pack X6X z tohoto webu.
 • Treba nainštalovať priložené FONTY pre správnu funkčnosť MIRELU!
 • HLAVNE PREČÍTAŤ README V BALÍKU!!!!
 • Autor kabíny: Dodo
Cabview ZSSK 162 008 ORCZ
Size: 18.44 MB
Version: 1.0
Published: 10 októbra, 2022
 • Balík obsahuje verzie pre 162 aj 163 ZSSK.
 • Kabína pre OpenRails CZ/SK v1.6 s MIRELOM a ARR. Je potrebné mať stiahnutý balík Pack X6X z tohoto webu.
 • Treba nainštalovať priložené FONTY pre správnu funkčnosť MIRELU!
 • HLAVNE PREČÍTAŤ README V BALÍKU!!!!
 • Autor kabíny: Dodo
Cabview ZSSK 162/3 ORCZ
Size: 31.11 MB
Version: 1.4
Published: 10 októbra, 2022
 • rj_162-MIREL.cvf pre OpenRails CZ/SK v1.6 s MIRELom a ARR. Je potrebné mať súčasti Packu X6X z tohoto webu.
 • Po rozbalení treba nainštalovať FONTY písma PRILOŽENÉ!
 • Nastavené rozlíšenie obrazu 1920×1080 a roztiahnutie 2D kabíny v Openrails nastaveniach na 0%
 • HLAVNE PREČÍTAŤ README V BALÍKU!!!!
 • V balíku aj návod na obsluhu.
 • Autor kabíny: Dodo
Cabview RJ 162 ORCZ
Size: 16.88 MB
Version: 3.0
Published: 7 augusta, 2022
 • Balík obsahuje verzie pre 362 aj 363 ZSSK.
 • Kabína pre OpenRails CZ/SK v1.6 s MIRELOM a ARR. Je potrebné mať stiahnutý balík Pack X6X z tohoto webu.
 • Treba nainštalovať priložené FONTY pre správnu funkčnosť MIRELU!
 • HLAVNE PREČÍTAŤ README V BALÍKU!!!!
 • V balíku aj návod na obsluhu.
 • Autor kabíny: Dodo
Cabview ZSSK 362/3 ORCZ
Size: 28.53 MB
Version: 3.0
Published: 7 augusta, 2022
 • Balík obsahuje verzie pre ZSSK 350 s ETCS displejom a rýchlomerom RM-1 a 3kV / 25kV
 • Kabína pre OpenRails CZ/SK v1.6 s MIRELOM.
 • Upravené zvuky pre ZSSK 350 nájdete v PackuX5X.
 • Treba nainštalovať priložené FONTY pre správnu funkčnosť MIRELU!
 • HLAVNE PREČÍTAŤ README V BALÍKU!!!!
 • V balíku aj návod na obsluhu.
 • Autor kabíny: Dodo
Cabview ZSSK 350 ORCZ
Size: 19.60 MB
Version: 2.5
Published: 7 augusta, 2022
 • Balík obsahuje verzie pre 362 aj 363 ČD.
 • Kabína pre OpenRails CZ/SK v1.6 s LS90 a ARR. Je potrebné mať stiahnutý balík Pack X6X z tohoto webu.
 • Treba nainštalovať priložené FONTY pre správnu funkčnosť!
 • HLAVNE PREČÍTAŤ README V BALÍKU!!!!
 • V balíku aj návod na obsluhu.
 • Autor kabíny: Dodo
Cabview ČD 362/3 ORCZ
Size: 43.32 MB
Version: 3.0
Published: 7 augusta, 2022
 • Kabína funkčná iba s TCS scriptami!!!
 • Nastavené rozlíšenie obrazu 1920×1080 a roztiahnutie 2D kabíny v Openrails nastaveniach na 0%
 • Potrebné mať najnovšiu verziu OR Monogame CZ/SK alebo OR Monogame NY!
 • Pozor prepíše kabínu pre klasické OR !!!
 • HLAVNE PREČÍTAŤ README V BALÍKU!!!!
 • Autor kabíny: Dodo
Cabview ČDC 363 5xx
Size: 13.24
Version: 1.5
Published: 21 februára, 2021