Upravený ENG a zvuky s kabínou pre rušne 363

 

 

  Balík obsahuje:

  - Upravený eng ČD 363 001 pre Open rails (Trakčná charakteristika, EDB charakteristika a ďalšie iné)

  - Upravenú kabínu ČD 36x s animáciou zapnutia HV a pod.

  - Upravené zvuky pre 36x 25kV.

  Autor úprav Igor Hnízdo. Viac sa dočítate v Readme.

OpenRails - Upravené ENGY