RJ 162 114-3

ČD 163 070-9

ČDC 163 243-9

ZSSK 163 114-3

ČDC 163 255-3

ČDC 163 247-0

ČD 163 084-7

ČDC 163 259-5

ČD 163 067-2

ZSSK 162 007-9

ZSSK 162 002-0 v.2

Elektrické rušne - 162/163

ČDC 163 216-5

Všetky modely 36x sú určené len pre OpenRails. Engy nájdete v CHOVANI a textúry s modelom v balíku MODEL.

Pre správnu funkčnosť modelu v OR je potrebné mať stiahnuté balíky common.inc zo stránky modely-msts.cz

Activity Editor MSTS funguje aj s Engami cez common.inc..

!!! RIAĎTE sa návodom zo stránky !!!